СПИСОК ТЕЗИСОВ К ДОКЛАДАМ | kaf-gis.kh.ua

СПИСОК ТЕЗИСОВ К ДОКЛАДАМ

1. Кухар М.А.Концептуальные положения использования геоинформационных технологий в геологических изысканиях, 2014 г.???????

Презентация к докладу "Концептуальные положения использования геоинформационных технологий в геологических изысканиях

2. Метешкин К.А. Возможности применения геоинформационных систем при администрировании недвижимого имущества [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Кухар М.А. / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Европейські стандарти еккономичного розвитку, оцінки землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні, 26 - 27 березня 2015 р. Х.: ХНУМГ. - 111 - 116 с.

Презентация к докладу.

3. Кухарь М.А. Використання геоінформаційних технологій для оцінки нерухомості / VIII Всеукраінської студенської науково-технічной конференції "Сталий розвіток міста" (80-а науково-технічна конференція ХНУМГ ім О.М. Бекетова) 22 - 24 квітня 2015 г. Ч.4. Х.: ХНУМГ.

4. Кухар М.А. Обгрунтовання актуальності використання геоінформаційних технологій для оценювання нерухомости в Україні [Текст]: тезисы / М.А.Кухар, К.А. Метешкин, І.М. Варава. - Матеріали Міжнародної наукової конференції "Інтеграціїні процеси та інноваційні технології. Дсягнення та перспективи технічних наук (іноземними мовами). - випуск 5.  - Х.: - ХНАДУ. - С. 311 - 313.

5. Метешкін К.О. Концептуальні положення використання ГІС для вирішення прикладних завдань землеустрою [Текст]: тезисы / К.О.Метешкін, Кухар М.А. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп'ютерні технології в міському та регіональному господарстві, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. №5, 2015. http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/573

6. Кухар М.А. Информационные технологии поддержки принятия решений в землеустройстве [Текст]: тезисы / М.А. Кухар/ Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей науково-практичної конференції, 17-18 березня 2016 р.  /Національна академія Національної гвардії України, 2015. - С.63-65.

7. Кухар М.А. Задача математического моделирования проессов и явлений в землеустройстве [Текст]: тезисы / М.А. Кухар/ Европейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження та шляхи їх реалізації в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 28 квітня2016 р./ ред.кол.:

8. Метешкин К.А. Особенности организации функционирования жизнинного цикла системы администрирования [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, М.А. Кухар. - Шляхи удосконалення землеустрою, кадастру та геоінформаційного забезпечення в сучасних умовах:  материали  Всеукр.  наук.-прак. конф., присвяч 70-риччю кафедри управління земельними ресурсами та кадастру 27-28 вересня 2016 р. / Хар. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаева. - Х.: ХНАУ, 2016, - 301 с.

 

Слайды

Новости

01.07.18

ВНИМАНИЕ!!! Радзинская Юлия Борисовна на подиуме! 

ГЛАВНЫЕ НА ЗАЩИТЕ

О ЧЕМ ДУМАЕТ МАМА?

 

 ПРОТИВОБОРСТВУЮЩАЯ СТОРОНА

 

РУКОВОДИТЕЛЬ И ТРИ СЕДОВЛАСЫХ ЭКСПЕРТА

 

 

О ЧЕМ ДУМАЕТ А.Н. БЕКЕТОВ?

22.06.18

ВНИМАНИЕ!!! Последний день, он трудный самый!

 

    

 

ЛУЧШИЕ СЕГОДНЯ

21.06.18

ВНИМАНИЕ!!! За нами незримо наблюдает ректор. Он суров, но справедлив и требует справедливых оценок!

 

     

  

 

Блог

11.01.18

1.    Закон України «Про науку і науково-технічну діяльність №1977-ХІІ від
13.12.91 р. // Нормативно-правові акти про науку та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України: У 2 кн. / За ред. Ю. І. Горобця та М. І. Панова. – Харків :
Право, 2001. – Кн. 1. – С.43–63.

...
21.04.16

 

 

1. ВЕНЕЦИЯ

 

   Известно, что Венеция - это город, который образовался на островах и расширялся за счет постройки соборов, жилых домов и складских помещений на сваях, а за тем занял часть северного побережья Адриатического моря. Венеции в ХIII веке приходилось...