НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

ВНИМАНИЕ !!! На кафедре состоялся научно-методический семинар на тему: "Проблема систематизация знаний студентов и пути ее решения". Обсуждались вопросы целесообразности издания инновационного учебного пособия "Параллели и меридианы геодезии и информатики или основы ноогеоматики", предназначенного для специальности "Геодезия и землеустройство". Основной доклад сделал профессор Метешкин К.А., а содоклад - студентка 5-го курса Левченко А.Р. 

 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

за підсумками науково-методичного семінару

«Проблема систематизації знань студентів за фахом «Геодезія та землеустрій» та шляхи її вирішення»

18 жовтня 2018 р. ХНУМГ імені О.М. Бекетова, Харків

   На базі кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем Харківського національного університету міського господарства
імені О.М. Бекетова проведено науково-методичний семінар «Проблема систематизації знань студентів за фахом «Геодезія та землеустрій» та шляхи її вирішення». У ньому брали участь науково-педагогічні працівники не тільки кафедри Земельного адміністрування та ГІС, а й інших кафедр. Крім того, на науково-методичному семінарі був присутній працівник навчально-методичного відділу університету. Загальна кількість учасників науково-методичного семінару склала 11 чоловік: 1 - доктор економічних наук, професор, 1 - доктор технічних наук, професор, 1 - кандидат технічних наук, професор, 3 - кандидата технічних наук, доцента, 2 - старших викладача, 1 - аспірант, 1 - працівник навчально-методичного відділу університету, 1 - студент 5-го курсу. Основна мета науково-методичного семінара полягала в обговоренні проблеми систематизації знань студентів, які навчаються за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» та одного з шляхів її вирішення - створення і використання в навчальному процесі спеціальної технології навчання на основі інноваційного навчального посібника «Паралелі і меридіани геодезії та інформатики або основи ноогеоматики».

   З доповіддю виступив професор Метешкін К.О. В основу доповіді покладено постулат: «Будь-яка навчальна дисципліна має наукові основи». Доповідь супроводжувалася презентацією, де проілюстровані: негативні і позитивні боки, проблеми, що розглядається; шлях вирішення проблеми за рахунок створення спеціальної навчально-методичної літератури і створення моделі професійних знань бакалавра; узагальнена схема технології навчання «Систематизація»; особливості навчального посібника, що розробляється, і план-проспект даного посібника.

   Зі співдоповіддю про особливості створення моделі своїх професійних знань у вигляді «атласу знань» виступила студентка 5-го курсу Левченко А.Р. Цей «атлас знань» передбачається видати як доповнення до навчального посібника.

   За результатами доповідей та дискусії вироблено наступне рішення.

1. З огляду на існування проблеми систематизації знань студентів і запропонованого професором Метешкіним К. О. шляху її вирішення доцільно вивчити зарубіжний досвід створення «тіла знань спеціальності», деякі положення якого присутні у викладеній доповіді.

2. Продовжити роботу зі створення інноваційного навчального посібника і його додатку у вигляді атласу професійних знань студентів.

3. Рекомендувати адміністрації університету видати навчальний посібник з атласом професійних знань студента.

4. Рекомендувати професору Метешкіну К.О. на основі виданого навчального посібника провести експериментальні дослідження і уточнити основні положення технології навчання «Систематизація».

5. Для поширення досвіду апробувати інноваційну технологію на спеціальності кафедри.

6. Рекомендувати адміністрації університету запланувати і провести науково-методичну конференцію «Проблеми систематизації знань студентів в сучасних умовах».

 

Голова науково-методичного семінару

В.о.зав.кафедри ЗА та ГІС, к.т.н.                                                 Нестеренко С. Г.

 

Слайды

Новости

06.01.19

ВНИМАНИЕ!!! ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!

 

 

Поздравляю весь личный состав кафедры с Рождением Христа! Радуемся вместе под эту каладку!

 

02.01.19

ВНИМАНИЕ!!! Уважаемые коллеги в первую очередь поздравляю вас с Новым 2019 годом! Счастья вам, здоровья, хороших студентов и взаимопонимания между участниками учебного процесса. Предполагаю, что наступивший год принесет нам много нового и интересного, в том числе и в науке. 

Уважаемые коллеги прошу вашей помощи!!! На кафедре разрабатывается инновационная технология обучения. Она предполагает разработку модели профессиональных знаний (МПЗ) каждым студентом с 1-го по 4-й, а может быть по 6 курс.

28.12.18

ВНИМАНИЕ!!! Увидел свет очередной 4-й номер студенческого журнала "Гравитация"

 

 

 

   Уважаемые читатели и созерцатели нашего журнала!  Гравиташка поздравляет вас с наступающим Новым 2019 годом и желает хорошего настроения, здоровья и творческих успехов. Издание студенческого журнала приносит определенную пользу в профориентационной работе. В этой связи, с января 2018 года начинается формирование "портфеля статей" в следующий 5-й номер. 

Блог

11.01.18

1.    Закон України «Про науку і науково-технічну діяльність №1977-ХІІ від
13.12.91 р. // Нормативно-правові акти про науку та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України: У 2 кн. / За ред. Ю. І. Горобця та М. І. Панова. – Харків :
Право, 2001. – Кн. 1. – С.43–63.

...
21.04.16

 

 

1. ВЕНЕЦИЯ

 

   Известно, что Венеция - это город, который образовался на островах и расширялся за счет постройки соборов, жилых домов и складских помещений на сваях, а за тем занял часть северного побережья Адриатического моря. Венеции в ХIII веке приходилось...